قوانین و مقررات مرتبط


سند چشم‌انداز بيست‌ساله و سياست‏هاي كلي نظام در افق 1404    
سياست‏هاي كلي نظام
سياست‏هاي كلي برنامه‏های توسعه اقتصادي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران
سیاست‏های کلی نظام اداری
سند راهبردی وزارت اقتصاد و دارایی
 برنامه استراتژیک بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران    
برنامه تحول در صنعت بیمه
 برنامه هاي صنعت بيمه در اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي
قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري
آيين نامه شماره ۴۰ - قانون تاسيس مؤسسات بيمه غير دولتي
آيين‌نامه شماره ۹۳ - آيين نامه حاكميت شركتي در مؤسسات بيمه    
آيين نامه شماره ۹۰ - «آيين‏نامه نحوه احراز صلاحيت حرفه‏اي كاركنان كليدي»    
آيين نامه شماره ۷۸ - «آيين‌نامه اكچوئر رسمي بيمه»
 آيين‌نامه شماره ۷۵،  موضوع : تنظيم امور نمايندگي بيمه    
آئين نامه شماره ۲۹ - آيين‏نامه كارمزد نمايندگي بيمه    
آيين‌نامه شماره ‌۴۸ - ضوابط اعطاي نمايندگي بيمه به اشخاص حقيقي در مناطق آزاد    
آيين نامه شماره ۹۲ -  موضوع :  آييننامه كارگزاري رسمي بيمه    
آيين نامه شماره ۸۳ -  آيين‌نامه كارمزد نمايندگي و دلالي رسمي بيمه
آيين نامه شماره ۵۴ - نماينده فروش بيمه عمر
آيين نامه شماره ۸۵ - آيين‌نامه تنظيم امور ارزيابي خسارت بيمه‌اي    
آیين ‎نامه شماره ۵۰ - موضوع : موسسه ارزيابي خسارت بيمه ‏اي    

 


 

 

 

 

 

 

6.0.0.0
گروه دورانV6.0.0.0