فراخوان ترجمه کتاب

 

→ Selling Insurance for New Agents


→ Insurance Sales Secrets


→ Protect & Provide Customer-centric(and Compliant) Insurance Sales
 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به تارنمای پژوهشکده بیمه به آدرس www.irc.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 22092265 تماس حاصل فرمایید.

 

 

 

 

 

 

6.0.0.0
گروه دورانV6.0.0.0