اولویتهای پژوهشی پژوهشکده بیمه در سال 1401

ردیف

محور

اولویت های پژوهشی مرتبط

1

نظام نظارت موثر و هوشمند

مطالعه طراحی و تدوین چهارچوب رقابت در صنعت بیمه و مدیریت تعارض منافع با توجه به قانون سیاست‏های اصل 44

مطالعه مقررات حاکم بر شکل‏ گیری و فعالیت نهادهای تنظیم ‏گر و ناظر بیمه ‏ای در کشورهای منتخب و ارائه پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مربوط

شناسایی مولفه‌های تشکیل‌دهنده رگتک از لحاظ مدیریت ریسک، بیمه‌گری، مدیریت خسارت، خدمات مشتری و توسعه محصول

بررسی سازوکار نظام نظارت هوشمند

بررسی کارایی و اثربخشی مقررات در صنعت بیمه کشور

بررسی ریسکهای منجر به تعلیق، لغو پروانه، صدور حکم توقف یا ورشکستگی شرکتهای بیمه

2

تحول دیجیتال و بهره‌گیری از ابزارها و فناوری‌های روز

مطالعه در خصوص بیمه‏ های سایبری (دیجیتال) جهت طراحی محصولات جدید بیمه‎ای مربوط

آسیب‌شناسی ورود کارگزاران برخط به بازار و نقش آنان در افزایش ضریب نفوذ بیمه

بهره‌گیری از ابزارها و فناوری‌های نوین در رشته‌های مختلف بیمه‌ای (درمان، زندگی،...)

3

نوآوری در خدمات و محصولات بیمه‌ای

انواع محصولات بیمه‏ای مرتبط با حوزه آبزیان

مطالعه تطبیقی در خصوص طبقه‌بندی بیمه‌های درمان

بررسی محصولات بیمه مستمری ارائه شده توسط شرکت‌های بیمه در کشورهای منتخب و ویژگی‌های فنی آن‌ها

4

توسعه بازار بیمه‌های اتکایی

پوشش اتکایی بیمه های زندگی: آسیب‌شناسی و بررسی وضعیت موجود

5

حاکمیت شرکتی در شرکت‌های بیمه

بررسی تطبیقی حاکمیت شرکتی در بورس، بانک و بیمه در ایران و جهان

بررسی تطبیقی افشای اطلاعات در صنعت بیمه ایران و جهان

بررسی وضعیت مدیران شرکت‏های بیمه براساس شاخص‏هایی چون جنسیت سن تحصیلات سابقه اجرایی و...

مطالعه ترکیب سهامداری شرکت‏های بیمه و میزان مالکیت متعلق به صنایع مختلف

6

بیمه‌گری مبتنی بر ریسک

بررسی اثرات ریسک‌های نوسانات قیمت دارایی در بازار، نرخ ارز و نرخ سود بانکی، ریسک ناشی از سیستم‌ها، فرآیندها و نیروی انسانی، رتبه اعتباری بیمه‌گذاران و نکات مندرج در رویکرد ایشین‌ری بر توانگری مالی موسسات بیمه ..

بررسی روش‌های محاسبه بازده سرمایه گذاری موسسات بیمه براساس استانداردهای حسابداری، ...

مطالعه نظام‌های نرخ گذاری و مدیریت ریسک بیمه‌های درمان گروهی و ارائه پیشنهاد اصلاح موازین نرخ گذاری این بیمه در قالب اصلاح آیین‌نامه مقررات تعیین حق بیمه انواع رشته‌های بیمه‌ای(شماره94)

بررسی نحوه محاسبه ضریب خسارت بیمههای زندگی اندوخته دار در کشورهای پیشرو و...

محاسبه نرخ توقف پرداخت حق‌بیمه (Lapse rate) به تفکیک بیمهنامه زندگی

تعیین حق بیمه شخص ثالث در طبقات مختلف خودرویی

تدوین شناسنامه ایمنی صنایع کشور

بررسی ساز و کار تدوین استانداردهای فعالیت اکچوئران بیمه در کشورهای منتخب

تحلیل داده‌های رشته‌های بیمه‌ای و کاربرد آن در نرخ‌گذاری و کشف تقلب (درمان، ...)

نقش صنعت بیمه در کاهش تصادفات جادهای

محاسبه اشتهای ریسک صنعت و شرکت‌های بیمه در ایران

7

سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت بیمه

مطالعه جذب مشارکت کشورهای منطقه و همسو در صنعت بیمه

8

توسعه ظرفیت‎های متقابل صنعت بیمه و بازار سرمایه

طراحی ابزارها و محصولات مالی موثر در توسعه صنعت بیمه

بررسی چالش‌های مقرراتی افزایش تعاملات در بازار سرمایه و صنعت بیمه

9

ابزارهای شریعت ‌اسلامی و تاسیس شرکتهای تکافل

مطالعه مقررات بیمه تکافل در کشورهای منتخب و ارائه پیشنویس قوانین و مقررات لازم برای ایجاد نظام تکافل

10

افزایش ضریب ‌نفوذ بیمه

بررسی تطبیقی نحوه و میزان کارمزد پرداختی به نمایندگان شرکت‌‌های بیمه

امکان‏ سنجی و ارائه شاخص‏های استاندارد جهت رتبهبندی ارزیابان خسارت

شناسایی عوامل مؤثر در ریزش مشتری در بیمه‌های زندگی و ارائه راهکارهایی به جهت حفظ و ماندگاری مشتریان

محاسبه ظرفیت افزایش ضریب نفوذ بیمه در ایران

نقش شرکتهای دانش بنیان در افزایش ضریب نفوذ بیمه

بیمه طرح‌های تحقیقاتی

بیمه هسته‌های فناور، شرکت‌های نوآفرین و طرح‌های فناورانه

 

 

6.1.4.0
گروه دورانV6.1.4.0