• ساعت : ۱۲:۱:۴۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ 
  • کد خبر : ۳۲۷۷
کسب جایزه علمی دکتر کاظمی آشتیانی بنیاد ملی نخبگان

جایزه علمی دکتر کاظمی آشتیانی بنیاد ملی نخبگان با توجه به دستاوردهای آموزشی، پژوهشی و فناورانه توسط دکتر اسماء حمزه، عضو هیات علمی پژوهشکده بیمه کسب شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه از جمله تسهیلات اعطایی این جایزه می توان به  کمک به ایجاد امکانات اولیه برای تجهیز فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، اعتبار تجهیزات و همچنین حمایت از حضور در دوره‌های آموزشی حرفه‌ای و توانمند ساز اشاره کرد.
گفتنی است جایزه علمی دکتر کاظمی آشتیانی به منظور شناسایی و ارتقای توانمندسازهای استادیاران جوان دانشگاه‌ها و موسسه‌های علمی کشور توسط بنیاد ملی نخبگان تدوین شده است .

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    پژوهشکده بیمه
    V5.6.0.0