پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمندرییس پژوهشكدۀ بیمه در كنفرانس خبری همایش بیمه و توسعه رشد بیمه، برغم شرایط تحریم و ركود قابل قبول است 
کد خبر : ۳۲۳۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ 
۱۷:۳۱:۳۴
کد خبر : ۳۲۳۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ 
۱۷:۳۰:۳۲
کد خبر : ۳۲۲۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ 
۱۷:۲۸:۱۳
کد خبر : ۳۲۲۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ 
۱۷:۲۵:۵۸
در دوره آموزش زنجیره بلوکی تشریح شد چگونگی استفاده از فناوری زنجیره بلوكی در صنعت بیمه 
کد خبر : ۲۲۳۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ 
۹:۲۹:۵۷
صفحه1از512345.بعدي.برو

5.5.4.0
گروه دورانV5.5.4.0