عنوان گروه خبري / دفتر ارتباط با صنعت .
  • ساعت : ۱۳:۳۵:۱۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ 
  • کد خبر : ۴۴۰۵
    /  2
لزوم توجه صنعت بیمه به اثرات تغییر اقلیم بر روند وقوع خشكسالی ها
تغيير اقليم یا تغيير آب‌وهوا به معنای هرگونه تغيير مشخص در الگوهای مورد انتظار برای وضعيت ميانگين آب‌وهوایی است که در طولانی مدت در یک منطقه خاص یا برای کل اقليم جهان، رخ می‌دهد. یکی از مهم‌ترین اثرات تغییر اقلیم، تغییر شدت‌های مقادیر حدی مانند خشک‌سالی، سیلاب و یخبندان‌ها و... است. با افزایش وقایع حدی، خسارات مرتبط با مخاطرات طبیعی، مهم‌ترین تهدید پیش رو صنعت بیمه بشمار می¬رود. لذا آگاهی از شرایط گذشته مخاطرات طبیعی و تأثیرات محتمل تغییر اقلیم بر این مخاطرات تا انتهای قرن اخیر اولین و مهم‌ترین گام برای صنعت بیمه جهت شناخت و درک بهتر نسبت به تهدیدات ناشی از تغییر اقلیم می‌باشد.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه، گزارش پژوهشی "بررسی اثرات تغییر اقلیم بر وقوع خشک‌سالی‌ها (از گذشته تا آینده) در جهان و ایران؛ با تأکید بر پهنه‌بندی ریسک خشک‌سالی با رویکرد صنعت بیمه"، ضمن بیان ‌مفاهیم ‌مقدماتی‌ خشک‌سالی ‌و ‌تغییر ‌اقلیم، به بررسی ‌اثرات ‌مستقیم ‌و ‌غیرمستقیم خشک‌سالی‌ها و اثرات تغییر اقلیم بر خشک‌سالی پرداخته است. همچنین مطالعات مرتبط با ایجاد نقشه‌های محلی ریسک و آشکارسازی ریسک‌های ناشی از تغییر اقلیم بر شدت و فراوانی خشک‌سالی، در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.
  بر پایه این گزارش، افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی، تخریب جنگل‌ها و تغییر کاربری اراضی طبیعی موجب افزایش گازهای گلخانه‌ای و تغییر در تعادل تشعشعات جوی و همچنین گرمایش جوی و تغییر اقلیم کره زمین شده است.خسارات مربوط به مخاطرات طبیعی مهمترین تهدید پیش روی صنعت بیمه به شمار می‌رود و درک تهدیدات ناشی از تغییر اقلیم و شناسایی کمی و کیفی ریسک حاصل از این مخاطرات به منظور تعیین میزان خسارات واقع شده اهمیت فراوانی دارد.
سلامت انسان و سامانه‌های اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی که برای رسیدن به توسعه پایدار حیاتی هستند، در مقابل تغییر اقلیم آسیب‌پذیرند. کشورهای درحال‌توسعه به سبب ظرفیت‌های کمتر در جهت سازگاری با  تغییر اقلیم آسیب‌پذیرتر هستند و این وضعیت برای کشورهای فقیرتر، وخیم‌تر است.
بر اساس یافته‌های این گزارش پژوهشی، انتقال مدیریت بحران به مدیریت ریسک به منظور به حداقل رساندن آثار سوء خشک‌سالی،  اجتناب‌ناپذیر است. مدیریت ریسک شامل کاهش اثرات بلایای طبیعی، آمادگی جهت مقابله، پیش‌بینی و پیش‌آگاهی قبل از وقوع بلایای طبیعی است و به طور مستمر(نه فقط در شرایط خشک‌سالی) انجام می‌گیرد.به این ترتیب، تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، گامی مهم در مدیریت ریسک سوانح طبیعی بوده و استفاده از اوراق بلایای طبیعی راهکاری دیگر برای مدیریت ریسک بلایای طبیعی است. همچنین استفاده از شاخص‌های خشک‌سالی به منظور ارزش کمی دادن به خشک‌سالی، برآورد ریالی خسارات ناشی از آن، و تعیین حق‌بیمه برای بیمه‌گران اهمیت زیادی دارد.
لازم به ذکر است در گزارش‌های آتی، ابعاد مختلف موضوع از جمله بررسی اثرات تغییر اقلیم بر پارامترهای مختلف اقلیمی و احتمال وقوع مخاطرات طبیعی، ارزیابی و قیمت‌گذاری صحیح ریسک‌های اقلیمی، محصولات جدید بیمه‌ای مرتبط با تغییر اقلیم، شناسایی وضعیت، استراتژی و راهبرد سایر کشورها در خصوص اثرات تغییر اقلیم بر صنعت بیمه و انطباق استراتژی‌های مستخرج با وضعیت موجود کشور و استخراج راهکارهای تاثیرگذار در ایران بررسی خواهد شد و این گزارش پیش‌درآمدی بر گزارش‌های آتی به شمار می‌رود.

متن کامل این گزارش در آدرس http://www.irc.ac.ir/fa-IR/Irc/4946/Articles/view/14643/1231  قابل دسترسی است.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    پژوهشکده بیمه
    V5.6.6.0