مروری بر مفهوم رگ تگ

بیمه

پاييز1397

خلاصه مديريتي

هرچند که تا مدت‌ها قبل قانون مور در صنعت فناوري داراي اهميت بسياري بود لکن امروزه دقيقا مشابه با قانون فوق، مي‌توان به صورت تمثيلي به قانوني با نام `Law`s Law در حوزه مقررات و قانون گذاري اشاره نمود. هدف از اين نامگذاري نشان دادن افزايش روزافزون قوانين و مقررات در صنايع مالي و به ويژه پس از بحران مالي جهاني سال 2008 مي‌باشد. پس از بحران مالي جهان در سال 2008، قوانين بسيار سخت گيرانه‌اي در فرآيندها و جريان‌هاي کاري در دنياي مالي وضع گرديد. به جهت انطباق با چنين قوانين سخت گيرانه‌اي، نه تنها نهادها و سازمان‌هاي مقررات‌گذار، که سازمان‌ها نيز مي‌بايست داراي بينشي بسيار دقيق، با جزئيات بسيار و يا حتي دقيقه‌اي نسبت به داده‌ها و اطلاعات باشند تابتوانند هرچه بهتر خود را با حجم بالايي از قوانين تطبيق دهند. به طور مثال تنها قانون MFID2 در حدود 170 هزار صفحه است. با اين حجم از قوانين سوال اينجا است که چگونه يک سازمان قادر خواهد بود تا تمامي اين قوانين و مقررات را مطالعه، تجزيه و تحليل و از آن مهم‌تر در مدل هاي کسب و کار خود پياده سازي نمايد.
در چنين شرايطي اينگونه به نظر مي‌رسد که قوانين جديد به مثابه يک تهديد جدي براي مدل‌هاي کسب و کار سنتي مورد استفاده توسط سازمان‌ها باشند چرا که در صورت عدم رعايت قوانين، شرکت‌ها و نهادهاي مالي ملزم به پرداخت جريمه‌هاي هنگفتي خواهند بود. طبق گزارش تامسون رويترز در سال 2016، هزينه سالانه براي شرکت‌هاي مالي براي انطباق در حدود 7 بيليون دلار است که با نرخ رشد سالانه ترکيبي 18 درصد در حال افزايش است. تنها راه براي غلبه بر اين حجم از تغييرات‌، پيدا نمودن روشي جهت خودکار سازي فرآيندها و تغيير در رويه‌ها است.
در راستاي حل معضلات فوق، اين بار نيز فناوري وارد کارزار رقابت گشته و به ارائه مفهومي جديد با نام رگ‌تک پرداخته است. رگ‌تک فضايي تکنولوژي محور است که با استفاده از فناوري‌هاي نوين سعي در ارائه راه حل‌هايي به جهت رفع موانع مقررات‌گذاري و انطباق با نيازمندي‌هاي قانوني دارد. افزايش سرعت و خودکار سازي امور و فرآيندها در فضاي رگ‌تک، دو مورد از موضوعاتي هستند که به بهره وري بيشتر سازمان‌ها در محيط‌هاي نظارتي پيچيده امروزي کمک شاياني مي‌نمايند. از سوي ديگر در واقع رگ‌تک، نقش مهمي در خودکار سازي وظايف انطباقي داشته و از اين رو به کاهش ريسک‌هاي نهادهاي مالي کمک شاياني مي‌نمايد.

رگ‌تک به عنوان يک مفهوم برافکن، ساختار خدمات مالي فعلي را از طريق استفاده از فناوري‌هاي نوآورانه تغيير داده و با استفاده از فناوري‌هاي نوآور بوجود آمده است تا ماهيت تطبيق با مقررات را تغيير دهد. از جمله اهداف رگ‌تک حفظ انطباق در پايين‌ترين سطح هزينه‌اي ممکن، بهبود بهره‌وري و شفافيت و همچنين ساده‌سازي و مديريت داده به جهت مديريت موثر ريسک در سازمان‌ها است. از سوي ديگر طبق تحقيقات بعمل آمده ميزان سرمايه‌گذاري در حوزه رگ‌تک با نرخ رشد مرکب ساليانه 10.8 درصد در بازه زماني 2014 تا 2017، به بيش از 1.04 بيليون دلار در سال 2017 رسيده است.
از اين روي برخي کشورها و مناطق در جهان به جهت استفاده از مدل‌هاي کسب و کار مبتني بر رگ‌تک از مدت‌ها قبل فعاليت خود را آغاز نموده‌اند. اروپا از جمله اين مناطق است که طبق برخي از پژوهش‌هاي بعمل آمده بيش از 60 استارتاپ در اين منطقه، بر حوزه رگ‌تک در خدمات مالي متمرکز مي‌باشند. موسسهEY در سال 2015 اعلام نمود که پذيرش رگ‌تک در کوتاه مدت موجب دست‌يابي به مزايايي نظير بهبود بهره‌وري عملياتي و کاهش هزينه‌ها گشته و در بلند مدت نيز مزايايي نظير کاهش هزينه‌هاي انطباق بوسيله ساده‌سازي و استانداردسازي رويه‌هاي انطباق، استفاده از راه حل‌هاي پايدار و مقياس پذير و يا استفاده از راه حل‌هاي پايدار و مقياس پذير و بهبود تجارب را با خود به همراه دارد.
علي‌رغم مزاياي حائز اهميت رگ‌تک مي‌بايست توجه نمود که رگ‌تک يک نوش دارو براي تمامي چالش‌هاي مرتبط با موضوعاتي نظير انطباق و يا حتي حاکميت شرکتي نيست چرا که به طور مثال و در ساده‌ترين حالت به جهت اجراي چنين پروژه‌هايي، موانع بسياري از جمله موانع زيرساخت و تجهيزات، موانع قانوني، کمبود نيروي متخصص وجود دارد که هر کدام از موضوعات فوق مي‌توانند به رغم صرف هزينه‌هاي بالا خود به تنهايي از علل شکست پروژه محسوب گشته و پيامدهاي منفي بيشماري را براي سازمان با خود به همراه داشته باشند.
لازم به ذکر است که همچون رقابت در فضاي فين‌تک‌ها، در محيط رگ‌تک نيز بانک‌ها از شرکت‌هاي بيمه‌اي جلوتر بوده و سرمايه‌گذاري در اين بخش را از سال‌ها قبل آغاز نموده‌اند لکن امروزه به دليل اهميت و گسترش رو به رشد رگ‌تک، اين موضوع براي نهادهاي بيمه‌گر سنتي به ويژه سازمان‌هايي با فعاليت‌هاي بين‌المللي حائز اهميت گشته است. لذا هدف از اين مستند در گام نخست مروري بر مفاهيم اصلي و پايه‌اي رگ‌تک است. به رغم پيشتازي بانک‌ها نسبت به بيمه‌ها در اين فضا، سعي گرديده است تا با بيان مثال‌هاي گوناگون به اهميت موضوع رگ‌تک در صنايع بيمه‌اي نيز تا حد امکان پرداخته شود.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    پژوهشکده بیمه
    V5.6.6.0