فصلنامه الکترونیکی تازه‌های بیمه ایران و جهان شماره 2

پاییز 1398

پژوهشکده بیمه

پاییز 1398

فصلنامه الكترونیكی تازه‌های بیمه ایران و جهان شماره 2
پاییز 1398
در این شماره می‌خوانید :
•    ارمغان بیمه پارامتریک: انعطاف برای کسب و کارها    
•    راه‌های انتقال ریسک در بررسی‌های بانک جهانی    
•    گزارش 2019 کپجمینی و افما از فن‌آوری بیمه (اینشورتک)    
•    وضعیت بیمه اتکائی در سال 2019 در گزارشی از اس‌اندپی    
•    پیشنهاد برای اصلاحات بیشتر IFRS17    
•    پوشش بیمه برای حمل و نقل و جابجائی مدرن    
•    پنج روش برای بهبود فروش بیمه زندگی با استفاده از تجزیه و تحلیل پیشگویانه
•    ریسک‌های فن‌آوری زنجیره بلوکی برای بیمه‌گران    
•    استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی تقلب در بیمه خودرو    
•    مقاله علمی    : زنجیره بلوکی و کاربردهای آن در صنعت بیمه
•    شخصیت برجسته علمی: دکتر اسفندیار معصومی    
•    یک معرفی تازه: انجمن بین‌المللی ناظران بیمه‌    

 

امتیاز :  ۳.۳۳ |  مجموع :  ۳

برچسب ها
    پژوهشکده بیمه
    V5.6.6.0