فصلنامه الكترونیكی تازه‌های بیمه ایران و جهان شماره 3

بیمه

بهار 1399

خسارت‌ قابل‌توجه بیمه لغو رویداد برای بیمه‌گران اموال و حوادث در گزارشی از ای‌ام‌بست
گزارش مختصری از ویروس کرونا و پوشش‌های بیمه
ویروس کرونا از نگاه یک اکچوئر
بیمه‌گران اتومبیل، پول مشتریان خود را پس می‌دهند
ویروس کرونا، ‌ضرورت دیجیتال‌سازی صنعت بیمه را دوچندان کرده است
مقاله علمی    
شخصیت برجسته علمی    
یک معرفی تازه    

 

امتیاز :  ۲.۹۵ |  مجموع :  ۲۲

برچسب ها
    پژوهشکده بیمه
    V6.0.0.0