مشخصات عمومی
رویه قضایی در بیمه‌های آتش‌سوزی
990101
فراخوان
میز تخصصی مطالعات حقوقی پژوهشکده بیمه
مرحله تحويل اسناد

شماره فراخوان: 990101
موضوع فراخوان: رویه قضایی در بیمه‌های آتش‌سوزی
واحد متولی: میز تخصصی مطالعات حقوقی پژوهشکده بیمه
نام و نام خانوادگی و شماره تماس كارشناس مسئول واحد متولی: سرکار خانم دکتر فاطمه امیری به شماره 22084084 داخلی 183
مهلت ارائه و تحویل پیشنهاد در ساعات اداری: تا پایان وقت اداری 15 تیرماه 1399
محل ارائه و تحویل پیشنهاد: تهران، خیابان سعادت آباد، میدان شهید حسن تهرانی مقدم (کاج)، خیابان سرو غربی، پلاک 43، طبق سوم، اداره امور پژوهشی و آموزشی، كدپستی 1998758513، تلفن: 22084084-021  و آدرس ایمیل proposal@IRC.ac.ir

 

قوانین
1399/02/30
1399/04/27
1399/04/28
1399/04/28
1399/04/28
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
اطلاعات تکمیلی اضافه
0
0
0

   
پژوهشکده بیمه
V5.6.6.0