مشخصات عمومی
برآورد ارزش در معرض ریسک (VAR) سرمایه‌گذاری در سهام توسط شرکت‌های بیمه
990202
فراخوان
گروه پژوهشی بیمه‌های اشخاص پژوهشکده بیمه
مرحله تحويل اسناد

شماره فراخوان: 990202
موضوع فراخوان: برآورد ارزش در معرض ریسک (VAR) سرمایه گذاری در سهام توسط شرکت های بیمه
واحد متولی: گروه پژوهشی بیمه‌های اشخاص پژوهشکده بیمه
نام و نام خانوادگی و شماره تماس مدیر واحد متولی: سرکار خانم دکتر قنبرزاده به شماره تماس 22083895 و آدرس ایمیل ghanbarzadeh@irc.ac.ir
 مهلت ارائه و تحویل پیشنهاد در ساعات اداری: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 31 خرداد 1399
محل ارائه و تحویل پیشنهاد: تهران، خیابان سعادت آباد، میدان شهید حسن تهرانی مقدم (کاج)، خیابان سرو غربی، پلاک 43، طبقه چهارم، اداره امور پژوهشی، كدپستی 1998758513، تلفن: 22084084-021  و آدرس ایمیل proposal@IRC.ac.ir

 

 

 

قوانین
1399/02/31
1399/03/31
1399/03/31
1399/03/31
1399/03/31
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
اطلاعات تکمیلی اضافه
0
0
0

   
پژوهشکده بیمه
V5.6.6.0