تدوین برنامه راهبردی پژوهشکده بیمه 1400-1404

دکتر شاهین طیار(راهبر میز مطالعات مدیریتی بیمه)

دکتر فرزان خامسیان(مدیرگروه مطالعات کلان بیمه)، دکتر عزیز احمدزاده(مشاور ریاست پژوهشکده بیمه)، دکتر محمدجواد حضوری(معاون پشتیبانی پژوهشکده بیمه)، دکتر لیلی نیاکان(معاون پژوهشی پژوهشکده بیمه)، سید هادی رئیس زاده (رئیس دفتر ریاست پژوهشکده بیمه)

تدوین برنامه راهبردی پژوهشکده بیمه 1400-1404

 

 

خلاصه مدیریتی:

 

جهت مشاهده خلاصه مدیریتی طرح تدوین برنامه راهبردی پژوهشکده بیمه 1400-1404 اینجا کلیک کنید.

امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۴

برچسب ها
    پژوهشکده بیمه
    6.0.16.0
    V6.0.16.0