ساده سازی و تسریع خطوط لوله داده در برنامه های مالی دیجیتال و بیمه

دکتر الهام نوبری استادیار دانشکده علوم دانشگاه علم و فناوری مازندران

شماره 177

ساده سازی و تسریع خطوط لوله داده در برنامه های مالی دیجیتال و بیمه

خلاصه مدیریتی

داده ها نیرویی است که کسب و کارها را به حرکت در می‌آورد. بانکداری، خدمات مالی و ارزش پیشنهادی سازمان بیمه به اطلاعاتی که می‌توانند پردازش کنند بستگی دارد. شرکت‌ها باید داده‌های بیشتری را در زمان کمتری به روشی شخصی‌تر پردازش کنند. با این حال، فناوری پایگاه داده فعلی دارای محدودیت‌هایی برای ارائه فقط در یک واحد است. پایگاه داده در واقع سرعت دریافت مورد نیاز را کنترل می‌کند و ظرفیت تبدیل آن به روشی قابل استفاده در حجم مورد نیاز یک شرکت را در اختیار دارد. برای غلبه بر این محدودیت‌ها، شرکت‌ها از رویکردهایی مبتنی بر پلتفرم‌های پیچیده استفاده می‌کنند که چندین فناوری را با هم ترکیب می‌کنند. این پیچیدگی به معنای افزایش هزینه کل مالکیت، زمان طولانی‌تر برای بازار است و اصطکاک طولانی مدت برای انطباق با فرصت‎های تجاری جدید ایجاد می‌کند. یک سازمان متوسط عمدتاً به دلیل پیچیدگی معماری و پراکندگی داده‌ها ممکن است برای ایجاد و نگهداری این معماری‌ها هزینه گزافی کند. با توجه به تغییر و تحولات کنونی در حوزه داده، سازمان‌های بیمه‌ای نیازمند نگاهی نو به پردازش اطلاعات در زمان کمتر دارند. یکی از عوامل اساسی در این مورد طراحی معماری مناسب برای پایگاه‌های داده یک سازمان برای برآورده شدن نیازهای امروزی است. بررسی پلتفرم‌‌های ابری می‌تواند رهیافت راه‌گشایی باشد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    پژوهشکده بیمه
    6.1.7.0
    V6.1.7.0