معرفی :

معاونت پژوهشی به‌عنوان یکی از ارکان پژوهشکده بیمه متولی فرهنگ‌سازی، ظرفیت‌سازی، توسعه قابلیت‌ها، شبکه‌سازی و تولید ایده در حوزه پژوهش می‌باشد. این معاونت در اجرای اهداف و ماموریت‌های پژوهشی و امور راهبردی پژوهشکده، وظيفه برنامه‌ريزي و پشتيباني علمي و فني امور پژوهشي پژوهشکده را برعهده دارد و به دنبال آن است که با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به‌ویژه اعضای هیات علمی و پژوهشگران پژوهشکده زمینه بسط پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در صنعت بیمه پیگیری نماید.
 فعالیت‌های این معاونت از طریق چهار اداره زیرمجموعه به شرح زیر انجام می‌شود:

•    ← اداره امور پژوهشی


•    ← اداره فناوری اطلاعات وارتباطات


•    ← اداره کتابخانه، اسناد علمی و نشریات


•    ← دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

علاوه براین، میزهای تخصصی مستقلی ذیل معاونت تعریف شده است که هدف ترویج فرهنگ هم‌اندیشی و همکاری در صنعت بیمه برای حل مسائل به صورت تخصصی  را دنبال می کنند. عناوین این میزها به شرح زیر می‏باشد:

•    ←میز داده‌کاوی


•    ← میز نوآوری


•    ← میز مطالعات نظام ‌های بیمه ای


•    ←میز مطالعات اجتماعی بیمه


•    ← میز بیمه‌های اتومبیل


•    ← میز بیمه های ‌اتکایی


•    ← میز مطالعات مدیریتی بیمه


•    ← میز مطالعات بیمه های کشاورزی


•    ← میز حسابرسی داخلی


•    ← میز بیمه های آتش سوزی

 

 

 

 

 

 

 

وظایف:

اهم وظایف این معاونت به شرح زیر می باشد:
•     اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوهشی، کتابخانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی پژوهشکده مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه‌های مربوطه؛
•    اولویت بخشی به نوآوری در حوزه پژوهش های کاربردی مورد نیاز صنعت بیمه کشور؛
•    توسعه، تقویت و هدایت طرح های پژوهشی مصوب با اولویت پژوهش های کاربردی هدفمند و مبتنی بر برنامه راهبردی پژوهشکده؛
•    کنترل و نظارت بر فرآیندهای پژوهشی موسسه براساس تقویم تعیین‏شده در طرحنامه پروژه‏های مصوب پژوهشی و تحقیقاتی؛
•    ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه پژوهشکده جهت ارائه به رئیس پژوهشکده؛
•    ایجاد ارتباط لازم با موسسات پژوهشی و آموزشی داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی؛
•    همکاری در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی، برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی و همایش ها، و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین پژوهشکده و سایر موسسات؛
•    همکاری در اجرای دوره‌های آموزشی کوتاه‏مدت و کارگاه‌های پژوهشی برای صنعت بیمه؛
•    برنامه‏ ریزی جهت استفاده اعضای هیات علمی از فرصت‏های مطالعاتی داخل و خارج از کشور برابر ضوابط؛
•     همکاری در تهیه برنامه راهبردی پژوهشکده و ارائه اهداف و تعیین اولویت‌های پژوهشی در قالب برنامه های میان مدت و بلندمدت؛
•    شناسایی و تعریف موضوعات و برنامه‌های علمی- پژوهشی مشترک در قالب هسته‌های پژوهشی و سایر همکاری های پژوهشی، و برنامه‌ریزی جهت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی- پژوهشی صنعت بیمه و دانشگاه؛
•    کنترل و نظارت بر فعالیت‌های دفتر نوآوری و ارتباط با صنعت و جامعه؛
•    کنترل، نظارت و هدایت فعالیت حمایت از پایان‌نامه ها و نحوه مشارکت اعضای هیات علمی در راهنمایی و مشاورت پایان نامه ها؛
•    انجام کلیه اقدامات لازم جهت برگزاری شورای تخصصی و پژوهشی (براساس آیین نامه داخلی مصوب).

 


 

 

 

 

 

 

6.0.0.0
گروه دورانV6.0.0.0