فرآیند انتخاب چهره ماندگار سال 1398با همکاری مراجع مجاز شامل بیه مرکزی، انجمن حرفه ای صنعت بیمه، سندیکای بیمه گران و پژوهشکده بیمه آغاز و در نهایت پس از انجام بررسی های فنی و تخصصی از میان 4 نفر نامزد منتخب، جناب آقای دکتر محمود جباری به عنوان نامزد کسب تندیس چهره ماندگار معرفی شدند.


 

← صورتجلسه انتخاب دکتر جباری به عنوان چهره ماندگار صنعت بیمه در سال 1398  ← رزومه دکتر جباری  ← متن دست نوشته دکتر جباری   ← سخنرانی دکتر جباری در مراسم انتخاب چهره ماندگار   ←مراسم تقدیر از دکتر جباری در همایش بیمه و توسعه

 

 

نگارخانه :

 

 

 

 

 

 

6.0.0.0
گروه دورانV6.0.0.0