شکل گیری:

گروه پژوهشي بيمه‌هاي اشخاص از سال 1376 با شروع فعاليت مركز تحقيقات بيمه‌اي، به شكل رسمي فعاليت خود را در جهت گسترش پژوهش در حوزه بيمه‌هاي اشخاص (زندگی، درمان و حوادث) آغاز نمود. با تاسيس پژوهشكده در سال 1384، اين گروه پژوهشي با موافقت شوراي گسترش آموزش عالي كشور به‌عنوان یکی از گروه‌های این موسسه به فعاليت خود ادامه داد.

مأموریت:

مأموریت گروه در حال حاضر، انجام مطالعات بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در حوزه‌های مرتبط با بیمه‌های اشخاص است. دورنماي فعالیت‌های اين گروه تبدیل شدن به یک مرجع علمي و پژوهشي معتبر در حوزه بيمه‌هاي اشخاص در سطح كشور، منطقه و جهان می‌باشد.

مهمترین حوزه هاي مطالعاتی مرتبط:

مدیریت ریسک در بیمه‌های اشخاص؛ بازنگری قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط با بیمه‌های اشخاص؛ مطالعات اكچوئرال و محاسبات بيمه‌اي؛ ذخاير رياضي و نقش آن در بازارهاي سرمايه؛ اقتصاد بهداشت و درمان؛ امکان‌سنجی و مدل بهینه ورود بیمه‌های بازرگانی به حوزه ارائه خدمات تامین اجتماعی؛ بيمه‎هاي مستمري و بازنشستگي؛ امکان‌سنجی ارائه محصولات جدید بیمه‌ای و یا بهبود بیمه‌نامه‌های فعلی.


گروه دورانV5.6.6.0