آثار شیوع ویروس کرونا بر بیمه‌های اتومبیل

آزاده بهادر(مسئول ميز تخصصي بيمه هاي اتومبيل)

بهار 1399

کنترل شیوع ویروس کرونا نیازمند کم شدن ارتباطات انسانی غیرضروری با هدف قطع زنجیره شیوع ویروس است که به کاهش بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی نیز منجر می‌گردد. شروع طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، کنترل ورودی و خروجی شهرها، کاهش ساعات کاری، تعطیل شدن اجباری برخی اصناف و مشاغل، تداوم بسته بودن مدارس و دانشگاه‌ها با هدف کاهش دامنه آلودگی ویروس، این چالش‌ها را تشدید خواهد کرد و در مجموع هزینه‌های اقتصادی بیشتری را بر دهک‌های مختلف درآمدی تحمیل می‌کند.
لذا نظر به گسترش و همه‌گیری ویروس کرونا و لطمه به اقتصاد جهانی، بررسی بازارهای مالی اعم از بازار بیمه از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد و در صنعت بیمه، رشته بیمه اتومبیل به دلیل سهم با