پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


نام واحد
نام فيلد
عبارت جستجو
 

پاییز 1398

آینده ربات های سخنگو(چت بات ها) در بیمه

    تعداد بازدید 262 
1398/09/05
پاییز 1398
تابستان 1396
تابستان 1398

فناوری اطلاعات: آینده متفاوت صنعت بیمه

    تعداد بازدید 41 
1398/08/28
بهار 1397

گزيده‌ آماري مرتبط با بيمه شخص ثالث

    تعداد بازدید 110 
1398/07/29
بهار 1396

گزارش ويژه شرکت اي.ام.بست

    تعداد بازدید 91 
1398/07/29
زمستان 1396
تابستان 1396
پاييز 1397
پاييز 1397

آینده بیمه درمان

    تعداد بازدید 153 
1398/07/29
پاييز 1398

5.5.7.0
گروه دورانV5.5.7.0