نام واحد
نام فيلد
عبارت جستجو
 

گزارش‌های پژوهشی سال 1399

مولف : دکتر میترا قنبرزاده (عضو هیئت علمی و مسئول میز تخصصی بیمه‌های زندگی)

تاریخ انتشار 1399/04/02 تعداد بازدید 179
شماره 27

مولف : وحیده نورانی(مسئول میز تخصصی نوآوری)

تاریخ انتشار 1399/03/26 تعداد بازدید 68
شماره 31

مولف : دکتر لیلی نیاکان، دکتر عباس خندان

تاریخ انتشار 1399/03/13 تعداد بازدید 65
شماره: 21

مولف : فاطمه عطاطلب

تاریخ انتشار 1399/03/07 تعداد بازدید 78
زمستان 1398

مولف : فاطمه آزادبخت و مدریک پیرصاحب

تاریخ انتشار 1399/02/31 تعداد بازدید 108
بهار 1399

مولف : دکتر عزیز احمدزاده(عضو هیأت علمی و مشاور پژوهشکده)

تاریخ انتشار 1399/02/24 تعداد بازدید 180
بهار 1399

مولف : دکتر سمیه میره (پژوهشگر پژوهشکده بیمه)

تاریخ انتشار 1399/02/24 تعداد بازدید 73
بهار 1399

مولف : فاطمه عطاطلب (مسئول میز تخصصی بیمه‌های انرژی)

تاریخ انتشار 1399/02/23 تعداد بازدید 144
بهار 1399

مولف : دکتر مریم اثنی‌عشری(مسئول میز تخصصی ریسک)

تاریخ انتشار 1399/02/22 تعداد بازدید 103
بهار 1399

مولف : زهرا بردال (میز تخصصی بررسی نظام‌های بیمه‌ای )

تاریخ انتشار 1399/02/22 تعداد بازدید 88
بهار 1399

مولف : دکتر سمیه میره (پژوهشگر پژوهشکده بیمه)

تاریخ انتشار 1399/02/20 تعداد بازدید 120
بهار 1399

مولف : شاهین طیار، مسئول میز مطالعات مدیریتی بیمه

تاریخ انتشار 1399/02/20 تعداد بازدید 190
بهار 1399

مولف : وحیده نورانی(مسئول میز تخصصی نوآوری)

تاریخ انتشار 1399/02/20 تعداد بازدید 273
بهار 1399

مولف : دکتر اسماء حمزه(عضو هیات علمی پژوهشکده بیمه)

تاریخ انتشار 1399/02/17 تعداد بازدید 152
بهار 1399

مولف : دکتر لیلی نیاکان، سعیده رجایی هرندی

تاریخ انتشار 1399/02/17 تعداد بازدید 185
بهار 1399

مولف : دکتر میترا قنبرزاده(عضو هیات علمی پژوهشکده بیمه)

تاریخ انتشار 1399/02/17 تعداد بازدید 278
بهار 1399

مولف : آزاده بهادر(مسئول ميز تخصصي بيمه هاي اتومبيل)

تاریخ انتشار 1399/02/17 تعداد بازدید 165
بهار 1399

مولف : دکتر نسرین حضارمقدم(عضو هیات علمی پژوهشکده بیمه)

تاریخ انتشار 1399/02/17 تعداد بازدید 162
بهار 1399

مولف : پژوهشکده بیمه

تاریخ انتشار 1399/02/16 تعداد بازدید 395
بهار 1399

مولف : آزاده بهار، دکتر محسن بدره و دکتر فربد خانی زاده

تاریخ انتشار 1399/02/10 تعداد بازدید 266
شماره 28
گروه دورانV5.6.6.0