نام واحد
نام فيلد
عبارت جستجو
 

گزارش‌های پژوهشی سال 1401

مولف اصلی : محمود سبزی

مولف فرعی : مژده نظرزاده دناک، زهرا بدلی

زير عنوان:

تاریخ انتشار 1401/02/17 تعداد بازدید 50
شماره 170

مولف اصلی : وحیده نورانی (راهبر میز نوآوری پژوهشکده بیمه)

زير عنوان:

تاریخ انتشار 1401/02/17 تعداد بازدید 32
شماره 165

مولف اصلی : مهدیه چوپانی

مولف فرعی : عباس امامی محرم

زير عنوان:

تاریخ انتشار 1401/01/30 تعداد بازدید 82
شماره 167

مولف اصلی : پژوهشکده بیمه

مولف فرعی : دکتر لیلی نیاکان (عضو هیئت علمی گروه مطالعات کلان، پژوهشکده بیمه)، فاطمه عطاطلب(پژوهشگر پژوهشکده بیمه)، عباس خندان(دکتری اقتصاد، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی)، دکتر مبین صادقی(پژوهشگر پژوهشکده یمه و مدرس دانشگاه پیام نور)

زير عنوان:

تاریخ انتشار 1401/01/30 تعداد بازدید 50
شماره 150

مولف اصلی : دکترفربد خانی زاده(هیئت علمی گروه پژوهشی اموال و مسئولیت و مسئول میز طراحی الگوریتم و یادگیری ماشین)

مولف فرعی : مهدی گوهر پاد-کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

زير عنوان:

تاریخ انتشار 1401/01/28 تعداد بازدید 113
شماره 157

مولف اصلی : دکتر اسماء حمزه عضو هیئت علمی و رئیس اداره امور پژوهشی پژوهشکده بیمه

مولف فرعی : فائره بنی مصطفی عرب، پژوهشگر

زير عنوان:

تاریخ انتشار 1401/01/28 تعداد بازدید 47
شماره 168

مولف اصلی : دکترمحبوبه اعلائی(عضوهیئت علمی گروه پژوهشی بیمه های اشخاص ومسئول میز بیمه های مستمری پژوهشکده بیمه)

زير عنوان: توسعه اقتصادی (OECD)

تاریخ انتشار 1401/01/27 تعداد بازدید 50
شماره 158

مولف اصلی : دکتر پریسا رحیم خانی(پژوهشگر میز داده کاوی) و مهناز منطقی پور(راهبر میز داده کاوی)

مولف فرعی : وحیده نورانی

زير عنوان:

تاریخ انتشار 1401/01/27 تعداد بازدید 55
زمستان 1400

مولف اصلی : دکتر علی صادقی

مولف فرعی : دکتر محمد جواد حیدری(مدیر گروه پژوهشی بیمه الکترونیک)

زير عنوان:

تاریخ انتشار 1401/01/24 تعداد بازدید 27
شماره 147

مولف اصلی : وحیده نورانی (راهبر میز نوآوری پژوهشکده بیمه)

زير عنوان:

تاریخ انتشار 1401/01/15 تعداد بازدید 60
شماره 159

مولف اصلی : دکتر شاهین طیار(راهبر میز مطالعات مدیریتی بیمه)

زير عنوان: برای پاسخگویی به توسعه شرکت ها و نهادهای بیمه ای کشور

تاریخ انتشار 1400/12/22 تعداد بازدید 129
شماره 162

مولف اصلی : مهندس هانیه کارخانه-مهندس علیرضا عقیلی

مولف فرعی : محمد اباذریان طهرانی، مجتبی قاسمیان، مهندس احمد صندوق

زير عنوان:

تاریخ انتشار 1400/12/07 تعداد بازدید 320
شماره 143

 

 

 

 

 

 

6.0.16.0
گروه دورانV6.0.16.0