• 878.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

 
حمایت از پایان نامه‌های دانشجویی

پژوهشکده بیمه در راستای گسترش پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در حوزه موضوعات بیمه‌ای و به‌منظور استفاده و بهره‌گیری از ظرفیت تحقیقاتی دانشگاه‌ها، از پایان‌نامه‌های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری که موضوع آنها در راستای فعالیت‌های پژوهشی پژوهشکده بیمه قرار گیرد به دو شیوه مشارکتی و مستقل حمایت می‌نماید.
 حمایت مشارکتی به حمایتی اطلاق می‌شود که از اعضای هیأت علمی پژوهشکده یا پژوهشگران صنعت بیمه، با لحاظ شرایط دانشگاه محل تحصیل دانشجو، به‌عنوان استاد راهنمای دوم یا استاد مشاور در تیم هدایت پایان‌نامه حضور داشته باشد و حمایت مستقل به حمایت صرف، بدون مشارکت اعضای هیأت علمی پژوهشکده یا صنعت بیمه در تیم هدایت پایان‌نامه‌ اطلاق می‌شود.

شرایط اعطای حمایت

پایان‌‌نامه‌‌ای مشمول برخورداری از این حمایت می‌شود که شرایط زیر را دارا باشد:
•    متعلق به دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی وزارتین باشد که براساس ضوابط و قوانین پذیرفته شده و مشغول به تحصیل هستند؛
•    موضوع آن از میان اولویت‎های تعیین شده توسط پژوهشکده یا در راستای آنها، انتخاب شده و به تأیید پژوهشکده رسیده باشد؛
•    توضیح 1- اولویت‌های مورد نظر پژوهشکده بیمه برای انجام در قالب پایان‌نامه‌های دانشجویی در سایت پژوهشکده بیمه، اداره امور پژوهشی مود است و به صورت مرتب به روز رسانی می‌شود.
•    توضیح 2- دانشجويان مي‌توانند موضوعات خارج از فهرست اولويت‌هاي پژوهشي پژوهشکده كه مرتبط با مسائل روز صنعت بیمه كشور هستند را نیز جهت بررسي به پژوهشکده ارسال نمايند.
•    به جز دانشگاه محل تحصیل دانشجو، از حمایت هیچ سازمان و نهاد دولتی یا خصوصی دیگری برخوردار نباشد.
•    حقوق معنوی
•    مالکیت فکری و معنوی دستاوردهای پایان نامه مورد حمایت متعلق به دانشجو و دانشگاه محل تحصیل وی است و ذکر نام پژوهشکده یا همکار صنعت او الزامی می‌باشد.
حمایت مالی پایان‌نامه توسط پژوهشکده یا همکار صنعت باید در گالینگور پایان نامه به ‌صورت زیر آورده شود:
فارسی:
"این پژوهش با همکاری و حمایت پژوهشکده بیمه وابسته به بیمه مرکزی ج.ا.ا. / شرکت بیمه .... طراحی و اجرا شده است."
انگلیسی:
“This Study has been conducted with the cooperation and support of the Insurance Research Center affiliated to the Central Insurance of the Islamic Republic of Iran/ Insurance Company….”
•    در پایان‌نامه‌های مشارکتی، لازم است وابستگی سازمانی (affiliation) عضو هیأت علمی پژوهشکده یا پژوهشگر همکار صنعت در کلیه دستاوردهای پایان‌نامه اعم از مقاله و کتاب و همچنین با ذکر آدرس ایمیل سازمانی آن فرد آورده شود.


فرايند بررسي و پذیرش

 تکمیل و ارسال فرم "درخواست حمایت مالی از پایان‌نامه‌های دانشجویی" (پیوست شماره 1) همراه با ریز نمرات دانشجو به پژوهشکده؛
 توضیح 1- برای درخواست حمایت مشارکتی از پایان‌نامه ضروری است پس از تایید استاد راهنما در دانشگاه محل تحصیل، هماهنگی لازم با عضو هیات علمی داخل پژوهشکده بیمه که قرار است به عنوان استاد راهنمای دوم یا مشاور در اجرای پایان‌نامه مشارکت داشته باشد، انجام و موافقت ایشان نیز اخذ شود.
 توضیح 2- لیست اعضای هیات علمی پژوهشکده بیمه به همراه تخصص آنها، وضعیت ظرفیت آنها برای پذیرش دانشجو و اطلاعات تماسی ایشان از
اینجا قابل مشاهده است(جهت آگاهی از وضعیت ظرفیت، قبل از انتخاب اعضای هیات علمی، از طریق شماره تماس و یا آدرس ایمیل تاییدیه کسب نمایید.)
  درصورت تأیید درخواست دانشجو که تأیید اولیه تلقی می‌شود، مراحل زیر اجرا می‌گردد:
*   تدوین و تصویب پروپوزال در گروه علمی و دانشگاه محل تحصیل متقاضی؛
توضیح- درصورتی که پایان‌نامه مشارکتی مربوط به مقطع دکتری باشد، حضور استاد مشاور/راهنمای دوم در جلسات ارائه و تصویب پروپوزال در دانشگاه الزامی است.
*   ارسال مدارک زیر به پژوهشکده:
•    فایل الکترونیکی (word) پروپوزال مصوب دانشگاه؛
•    صورتجلسه مراجع مرتبط دانشگاه در تأیید پروپوزال؛
•    تصویر كارت دانشجويي؛
•    تصویر كارت ملي؛
•    تعهدنامه دانشجو مبنی بر اینکه پایان‌نامه از حمایت هیچ سازمان و نهاد دولتی یا خصوصی دیگری برخوردار نیست.
پژوهشکده ظرف حداکثر دو هفته کاری از تاریخ دریافت مدارک، نسبت به بررسی مدارک و اعلام نظر جهت عقد قرارداد، اقدام و نتیجه را کتبا به دانشگاه اعلام می‌نماید.

 


 

 

 

 

 

 

6.0.16.0
گروه دورانV6.0.16.0