بررسی امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث بر اساس ویژگی‌های راننده (تبصره 1 ماده18 قانون جدید بیمه شخص ثالث) و ارائه آیین‌نامه‌های پیشنهادی
مطالعه فرم‌های پیشنهاد مشورتی در بیمه‌های اتومبیل
رویه‌های متداول نرخ‌گذاری در بیمه شخص ثالث در سایر کشورهای دنیا و تعیین میزان دخالت نهاد ناظر بیمه‌ای و دولت
مطالعه عوامل ریسک و فاکتورهای موثر بر محاسبه حق بیمه در بیمه های اتومبیل
تدوین برنامه جامع و کاربردی کاهش تصادفات وسایط نقلیه موتوری زمینی و تعداد قربانیان آن در ایران
بررسی میزان آگاهی افراد از مفاد بیمه‌نامه‌های شخص‌ثالث در صنعت بیمه کشور

 

 

 

 

گزیده‌ آماری مرتبط با بیمه شخص ثالث
بررسی چالش های فنی و اجتماعی پیاده سازی : صدور بیمه نامه شخص ثالث بر اساس ویژگی های راننده
آثار شیوع ویروس کرونا بر بیمه‌های اتومبیل

 

 

 

← تجزیه و تحلیل اطلاعات تقلبات بیمه اتومبیل و ارائه ره‌یافت‌هایی برای کشف تقلبات

 

گروه دورانV5.6.6.0