مروری بر تصادفات موتورسواران و نحوه رانندگی ایمن

سید محمدسادات حسینی-هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی

حمیدرضا عزیزی(دکترای ایمنی ترافیک)

شماره 67

مروری بر تصادفات موتورسواران و نحوه رانندگی ایمن

خلاصه مدیریتی
آمار بالای تصادفات موتورسواران و کم بودن ضریب نفوذ بیمه بین آنها لزوم انجام تحقیقی در خصوص تحلیل تصادفات موتورسواران را مشخص نموده است. در این گزارش، آمار مربوط به خصوصیات موتور سیکلتها و موتورسواران از سامانه­های آماری مربوط به اعطای گواهینامه موتور سیکلت و سامانه های مربوط به شماره گذاری موتورسیکلتها برداشت شده است. آمار مربوط به تصادفات موتورسواران نیز با مراجعه به آمار موجود در سامانه­ ثبت تصادفات رانندگی برداشت گردیده است. این آمار شامل کلیه اطلاعاتی می­شود که در فرم کام تصادفات ذکر می­شود.
 اطلاعاتی از قبیل علت تامه تصادف، وسایل نقلیه درگیر در تصادف، محل برخورد، وضعیت جوی، وضعیت روسازی و بسیاری موارد دیگر که در فرم کام ذکر شده است.  با بررسی آمار مربوط به خصوصیات موتورسواران و آمار مربوط به تصادفات آنها تحلیلهای لازم در مورد تاثیرات خصوصیات موتورسواران بر تصادفات آنها و تاثیرات خصوصیات موتور بر تصادفات آنها ارائه گردیده است.                  
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که:
- اکثر تصادفات در استانهای پرجمعیت به ترتیب تهران، اصفهان و خراسان رخ داده است.
- استان قم با اختلاف نسبت به دیگر استانها خطرناکترین وضعیت را از لحاظ موتور سواران دارد.
- هر چند اکثر تصادفات ناشی از بی احتیاطی موتورسواران است، ولی درصد قابل توجهی از آنها نیز ناشی از نقض عمدی قوانین می باشد.
- پیشنهاد میگردد حق بیمه با توجه به سن موتورسواران تعیین گردد و موتورسوارانی که در سن 23 تا 28 سال قرار دارند، حق بیمه بیشتری بپردازند.
- موتورسوارانی که به تازگی گواهینامه گرفته اند بیشتر دچار تصادف میشوند بنابراین میتوان حق بیمه بیشتری برای آنها تعیین نمود.
- در مواردی که موتورسوار مقصر بوده است، موتورسوار مرتکب تخلفی شده که آن تخلف منجر به تصادف شده است. اکثر این تخلفات مربوط به عدم رعایت حق تقدم و سرعت غیر مجاز میباشد. با فرهنگسازی برای تشویق موتورسواران به رعایت این دو مورد میتوان از اکثر تصادفات جلوگیری کرد.
- موانع دید تاثیر اندکی بر تصادفات موتورسواران دارند. ولی در مواردی به دلیل انتخاب نادرست درختان و بوته ها در معابر شهری، این بوته ها باعث ایجاد مانع دید می­شوند که می­توان با هماهنگی شهرداری نسبت به رفع این موانع دید اقدام کرد.
- اکثر تصادفات در راههای درون شهری رخ داده است. بنابراین پیشنهاد میشود که با هماهنگی پلیس و شهرداریها اقدامات ایمنی در راههای شهری توسعه یابد.
- اکثر تصادفات در راههای اصلی رخ داده است. پیشنهاد میشود با هماهنگی پلیس و شهرداریها، اقدامات ایمنی در این راهها افزایش یابد.
- هر چند نقص راه در درصد اندکی از تصادفات موتورسواران مؤثر بوده است، ولی نقص علائم افقی و عمودی و کم عرض بودن معبر از مواردی است که شهرداریها در آن مسؤل هستند و می­توان پرداخت خسارت را از آنها پیگیری نمود.

 

امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها
    پژوهشکده بیمه
    6.1.4.0
    V6.1.4.0