نام واحد
نام فيلد
عبارت جستجو
 

گزارش‌های پژوهشی سال 1400

مولف اصلی : دکتر عزیز احمدزاده عضو هیات علمی و مشاور رئیس پژوهشکده بیمه

زير عنوان:

تاریخ انتشار 1400/07/24 تعداد بازدید 7
شماره 131

مولف اصلی : دکتر اسماء حمزه، عضو هیئت علمی و رئیس اداره امور پژوهشی

مولف فرعی : فائزه بنی مصطفی، پژوهشگر

زير عنوان:

تاریخ انتشار 1400/07/24 تعداد بازدید 16
شماره 112

مولف اصلی : دکتر محمد جواد حیدری

مولف فرعی : دکتر مهناز منطقی پور

زير عنوان:

تاریخ انتشار 1400/07/21 تعداد بازدید 21
شماره 95

مولف اصلی : زهرا بردال

مولف فرعی : وحیده نورانی

زير عنوان:

تاریخ انتشار 1400/07/11 تعداد بازدید 34
شماره 111

مولف اصلی : شیما سخایی / پژوهشگر

مولف فرعی : زهرا بردال مسئول میز بررسی نظام های بیمه ای

زير عنوان:

تاریخ انتشار 1400/07/07 تعداد بازدید 60
شماره 116

مولف اصلی : دکتر اسداله نقدی(راهبر میز مطالعات اجتماعی بیمه)

مولف فرعی : محمد خلیلیان

زير عنوان:

تاریخ انتشار 1400/06/28 تعداد بازدید 61
شماره 102

مولف اصلی : سجاد فرازمند(راهبرمیز مطالعات مالی پژوهشکده بیمه)

مولف فرعی : سمیه صحرائی، نازنین پورعبدی، راضیه رئیسی

زير عنوان:

تاریخ انتشار 1400/06/24 تعداد بازدید 158
شماره 123

مولف اصلی : الهام السادات موسوی مقدم(کارشناس اداره کتابخانه، اسنادعلمی و نشریات)

زير عنوان: گواهینامه پیشرفته بیمه(کتاب درسی اکتبر2012)

تاریخ انتشار 1400/06/08 تعداد بازدید 67
شماره 113

مولف اصلی : سجاد فرازمند(راهبرمیز مطالعات مالی پژوهشکده بیمه)

مولف فرعی : زینب فرازمند، عبدالله لطفی، فاطمه امیری

زير عنوان:

تاریخ انتشار 1400/06/06 تعداد بازدید 38
شماره 115

مولف اصلی : دکتر عرفان صلواتی(دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

مولف فرعی : دکتر مهناز منطقی پور (پژوهشگر پژوهشکده بیمه)

زير عنوان:

تاریخ انتشار 1400/06/06 تعداد بازدید 57
شماره 121

مولف اصلی : دکتر نسرین حضار مقدم(عضو هیات علمی گروه پژوهشی بیمه های اشخاص)

مولف فرعی : مریم غفور بروجردی (کارشناس پژوهشکده بیمه)

زير عنوان:

تاریخ انتشار 1400/05/31 تعداد بازدید 77
شماره 107

مولف اصلی : دکتر محمد جواد حیدری

مولف فرعی : دکتر مهناز منطقی پور مسئول میز تخصصی داده کاوی

زير عنوان:

تاریخ انتشار 1400/05/24 تعداد بازدید 74
شماره 94

مولف اصلی : علیرضا خزائی

مولف فرعی : دکتر میترا قنبرزاده(عضو هیئت علمی و مدیر گروه پژوهشی بیمه های اشخاص پژوهشکده بیمه)

زير عنوان:

تاریخ انتشار 1400/05/24 تعداد بازدید 149
شماره 120

مولف اصلی : دکتر فاطمه امیری(مسئول میز تخصصی مطالعات حقوقی)

مولف فرعی : دکتر زهرا اسدی(عضو میز تخصصی مطالعات حقوقی)

زير عنوان:

تاریخ انتشار 1400/05/23 تعداد بازدید 66
شماره 76

مولف اصلی : فاطمه عطاطلب(پژوهشگر پژوهشکده بیمه)

زير عنوان: با تمرکز بر حمایت از بیمه گذاران درصورت عدم توانگری مالی و ورشکستگی شرکت بیمه

تاریخ انتشار 1400/05/16 تعداد بازدید 218
شماره 98

مولف اصلی : دکتر اسداله نقدی(راهبر میز مطالعات اجتماعی بیمه)

مولف فرعی : محمد خلیلیان، محبوبه رویین تن

زير عنوان:

تاریخ انتشار 1400/04/20 تعداد بازدید 239
شماره 108

مولف اصلی : دکترمحسن ابراهیمی(مشاوردفتر ارتباط با جامعه وصنعت)

زير عنوان:

تاریخ انتشار 1400/04/15 تعداد بازدید 111
شماره 105

مولف اصلی : دکترمحسن ابراهیمی(مشاوردفتر ارتباط با جامعه وصنعت)

مولف فرعی : سجاد فرازمند(پژوهشگر)

زير عنوان:

تاریخ انتشار 1400/04/15 تعداد بازدید 290
شماره 106

مولف اصلی : مهندس هانیه کارخانه(مدیرعامل شرکت یاراسپهر هوشمند)

مولف فرعی : مهندس مهسا کارخانه(مشاور ریسکهای مالی و بیمه)

زير عنوان:

تاریخ انتشار 1400/04/15 تعداد بازدید 193
شماره 83

مولف اصلی : دکتر هنگامه شیراوند کارشناس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی

مولف فرعی : دکتر اسماء حمزه عضو هیات علمی پژوهشکده بیمه و سرپرست دفتر ارتباط با جامعه و صنعت، دکتر نوبخت سبحانی پژوهشگر

زير عنوان:

تاریخ انتشار 1400/04/15 تعداد بازدید 178
شماره 110

 

 

 

 

 

 

6.0.0.0
گروه دورانV6.0.0.0