نام واحد
نام فيلد
عبارت جستجو
 

گزارش‌های پژوهشی سال 1400

مولف اصلی : دکتر اسداله نقدی(راهبر میز مطالعات اجتماعی بیمه)

مولف فرعی : محمد خلیلیان، محبوبه رویین تن

زير عنوان:

تاریخ انتشار 1400/04/20 تعداد بازدید 50
شماره 108

مولف اصلی : دکترمحسن ابراهیمی(مشاوردفتر ارتباط با جامعه وصنعت)

زير عنوان:

تاریخ انتشار 1400/04/15 تعداد بازدید 55
شماره 105

مولف اصلی : دکترمحسن ابراهیمی(مشاوردفتر ارتباط با جامعه وصنعت)

مولف فرعی : سجاد فرازمند(پژوهشگر)

زير عنوان:

تاریخ انتشار 1400/04/15 تعداد بازدید 72
شماره 106

مولف اصلی : مهندس هانیه کارخانه(مدیرعامل شرکت یاراسپهر هوشمند)

مولف فرعی : مهندس مهسا کارخانه(مشاور ریسکهای مالی و بیمه)

زير عنوان:

تاریخ انتشار 1400/04/15 تعداد بازدید 107
شماره 83

مولف اصلی : دکتر هنگامه شیراوند کارشناس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی

مولف فرعی : دکتر اسماء حمزه عضو هیات علمی پژوهشکده بیمه و سرپرست دفتر ارتباط با جامعه و صنعت، دکتر نوبخت سبحانی پژوهشگر

زير عنوان:

تاریخ انتشار 1400/04/15 تعداد بازدید 67
شماره 110

مولف اصلی : دکتر میترا قنبرزاده (عضو هیئت علمی و مدیر گروه پژوهشی بیمه های اشخاص)

مولف فرعی : ریحانه فتحی (کارشناس پژوهشی میز تخصصی بیمه های زندگی پژوهشکده بیمه)

زير عنوان:

تاریخ انتشار 1400/03/23 تعداد بازدید 195
شماره 104

مولف اصلی : مرتضی اصلانی لوحه سرا(راهبر میز حسابرسی داخلی، پژوهشکده بیمه)

زير عنوان:

تاریخ انتشار 1400/03/23 تعداد بازدید 211
شماره 103

مولف اصلی : دکتر نسرین حضار مقدم(عضو هیات علمی گروه پژوهشی بیمه اشخاص)

مولف فرعی : مریم غفور بروجردی(کارشناس پژوهشکده بیمه)

زير عنوان:

تاریخ انتشار 1400/03/17 تعداد بازدید 203
شماره 100

مولف اصلی : محدثه آهنگرانی

مولف فرعی : دکتر مهناز منطقی پور(مسئول میز پژوهشی داده کاوی)

زير عنوان:

تاریخ انتشار 1400/03/11 تعداد بازدید 249
شماره 91

مولف اصلی : احمد سازگار مشاور میز تخصصی بیمه اتومبیل

مولف فرعی : دکتر علی سرزعیم هیات علمی موسسه آموزش عالی اکو، دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر فربد خانی زاده استادیار، هیات علمی پژوهشکده بیمه، آذین السادات استاد رمضان-کارشناس پژوهشی پژوهشکده بیمه، آزاده بهادر مسئول میز بیمه های اتومبیل پژوهشکده بیمه، مهدی ترک زهرانی، دکتر معصومه اشتیاقی

زير عنوان:

تاریخ انتشار 1400/03/08 تعداد بازدید 246
شماره 89

مولف اصلی : لیلی نیاکان(هیات علمی گروه پژوهشی مطالعات کلان بیمه)

زير عنوان:

تاریخ انتشار 1400/02/27 تعداد بازدید 186
شماره 99

مولف اصلی : دکتر میثم رافعی

زير عنوان:

تاریخ انتشار 1400/02/18 تعداد بازدید 294
شماره 93

مولف اصلی : محدثه آهنگرانی

مولف فرعی : مهناز منطقی پور(رئیس میز داده کاوی پژوهشکده بیمه)

زير عنوان:

تاریخ انتشار 1400/01/29 تعداد بازدید 466
شماره 101

مولف اصلی : دکتر اسداله نقدی (راهبر میز مطالعات اجتماعی بیمه)

مولف فرعی : معصومه مهرگان، دکتر مهدی مالی امیری

زير عنوان:

تاریخ انتشار 1400/01/24 تعداد بازدید 199
شماره 87
6.0.0.0
گروه دورانV6.0.0.0