نام واحد
نام فيلد
عبارت جستجو
 

گزارش‌های پژوهشی سال 1402:

مولف اصلی : دکتر عباس میرشکاری استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

مولف فرعی : دکتر مونا عبدی دانش آموخته ی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

زير عنوان:

تاریخ انتشار 1402/05/21 تعداد بازدید 132
شماره 181
6.1.4.0
گروه دورانV6.1.4.0