ماهنامه الكترونیكی تازه‌های بیمه ایران و جهان شماره 20

آذر 1400

ماهنامه الكترونیكی تازه‌های بیمه ایران و جهان شماره 20

فهرست مطالب

پیشگفتار

مطالب اصلی     

1. فرصت رشد در بازار مزایای کارکنان    

2. الگوهای جدید مراقبتی        

3. راهکارهای انتقال ریسک برای چرخه حیات انرژیهای تجدیدپذیر        

اخبار تازه         

هزینه‌های جبران خسارت درمان توسط کارفرما کماکان سه برابر نرخ تورم جهانی در سال 2022         

بینش‌های تازه   

1. تبدیل خسارتها به داراییهای استراتژیک  

2. چگونه ریسکهای مرتبط با نیروی کار سیار را کاهش دهیم     

3. چگونه خریداران بیمه اتومبیل را جذب کنیم         

4. چگونه خدمات نرم‌افزاربه‌عنوان‌سرویس (SaaS)، صنعت بیمه را متحول می‌‌‌کند؟  

یک معرفی تازه 

دستگاه لیک‌بات: یک نشت‌یاب هوشمند آب

یک مفهوم تازه  

اوراق مرگ‌ومیر چیست؟

شخصیت برجسته علمی    

پرفسور امید باقری  

تازه‌های نشر      

1. بیمه و حقوق بشر

2. قیمت‌گذاری ریسک بیمه: راهنمایی برای اکچوئر شاغل

امتیاز :  ۴.۲۵ |  مجموع :  ۴

برچسب ها
    پژوهشکده بیمه
    6.0.16.0
    V6.0.16.0