معرفی امور بین الملل
ماهنامه الکترونیکی تازه های بیمه ایران و جهان
منابع اطلاعاتی مهم صنعت بیمه جهان
پایگاه اطلاع رسانی بین المللی پژوهشکده بیمه
رتبه بندی داخلی و خارجی پژوهشکده بیمه
سازمان ها و مراکز علمی و پژوهشی معتبر بین المللی
بانک اطلاعات بیمه، ریسک و اکچوئرال

 

 

 

 

 

6.0.0.0
گروه دورانV6.0.0.0