شکل گیری: گروه پژوهشي مطالعات کلان بیمه، از سال 1376 با شروع فعاليت مركز تحقيقات بيمه‌اي، به شكل رسمي فعاليت خود را در جهت گسترش پژوهش در حوزه رویه های مدیریتی، حاکمیتی و نظارتی بیمه های مستقیم و اتکایی آغاز نمود. با تاسيس پژوهشكده بیمه در سال 1384، اين گروه پژوهشي با موافقت شوراي گسترش آموزش عالي كشور، به‌عنوان یکی از گروه‌های این موسسه به فعاليت خود ادامه داد.

مأموریت: مأموریت گروه در حال حاضر، انجام مطالعات بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در حوزه‌های مرتبط با نظام‌های مدیریت، نظارت، حاکمیت و توسعه بیمه است. دورنماي فعالیت‌های اين گروه تبدیل شدن به یک مرجع علمي و پژوهشي معتبر در حوزه مطالعات مدیریتی، نظارتی و عمومی بیمه در سطح كشور، منطقه و جهان می‌باشد.

مهمترین حوزه هاي مطالعاتی مرتبط: مدیریت ریسک؛ بازنگری قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط با حیطه‌های مدیریتی و نظارتی؛ تحولات رویه‌های نظارتی در صنایع بیمه جهان؛ شبکه فروش و بازاریابی بیمه؛ مدیریت شرکت‌های بیمه؛ فرهنگ بیمه؛ مدیریت رفتار سازمانی در صنعت بیمه؛ مدیریت منابع انسانی در صنعت بیمه؛ آموزش بیمه؛ خلاقیت و نوآوری محصولات بیمه‌ای؛ سایر مطالعات عمومی بیمه در سطوح سازمانی و کلان.

6.0.0.0
گروه دورانV6.0.0.0