هدف از تشکیل میز پژوهشی بررسی نظام‌های بیمه‌ای در پژوهشکده، بررسی و مطالعه ساختار نظام‌های بیمه‌ای و آشنایی با صنعت بیمه در کشورهای مختلف است. تا از این طریق ضمن آشنایی با ویژگی های این صنعت در کشورهای مورد مطالعه از آن به عنوان ابزاری در راستای هر چه بهتر شده صنعت بیمه در ایران بهره جست.

زهرا بردال

راهبر میز پژوهشی نظام‌های بیمه‌ای

تلفن تماس : 22084084 داخلی 145

آدرس ایمیل: Bardal@irc.ac.ir

دریافت فایل رزومه پژوهشی

دکتر علی سوری: عضو هیات علمی دانشگاه تهران-مشاور میز

دکتر محمدرضا اصغری اسکویی: عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، مشاور میز

لاله کریمی : سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی شرکت بیمه کوثر- همکار میز

مهندس مهدی مقیمی : مدیر عامل گروه هوش تجاری پژوهشیار(Researchyar.ir/about)

 

 

 

 

 

 

 

6.0.0.0
گروه دورانV6.0.0.0