.
مدل‌های برنامه‌ریزی بیمه: رقابت قیمتی و مقررات‌گذاری ثبات مالی1
تحلیل تصمیم گیری های بازار در صنعت بیمه
اقتصاد بیمه
پایداری ریسک های مالی؛ تاثیر تغییر اقلیم، تخریب محیط زیست و نابرابری اجتماعی در بازارهای مالی
Fundamentals of the insurance business
Security risk models for cyber insurance
Private Health Insurance
Encyclopedia of Islamic Insurance, Takaful and Retakaful
Insurance 4.0 Benefits and challenges of Digital Transformation
Insurance Distribution Directive
Insuring Against Climate Change The Emergence of Regional Catastrophe Risk Pools
بیمه و اقتصاد رفتاری
ریاضیات آکچوئریال برای بازنشستگی
Why Insurance Doesn't Cover the COVID-19 Pandemic 2020 Vision
Sustainability and Financial Riskse
Pandemic Risk Management in Operations and Finance
معرفی کتاب محصولات بیمه اسلامی: بررسی اصول تکافل، ابزارها و ساختارها
مدیریت ریسک در بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط
فناوری و صنعت بیمه، بازسازی دورنمای رقابتی
اینشورتک: دستنامه فناوری بیمه برای سرمایه گذاران، کارآفرینان و ایده پردازان فین تک
جوانب اکچوئری مراقبت های طولانی مدت
انتقال ریسک کشاورزی: از بیمه تا بیمه اتکایی و بازارهای سرمایه
بیمه زندگی در اروپا: تحلیل ریسک و چالش های بازار
روش های یادگیری آماری موثر برای اکچوئری III: شبکه های عصبی و الحاقات
صنعت بیمه اروپا: مقررات، مدیریت ریسک و کنترل داخلی
تقاضای بیمه عمر: نظریه سیستمیک زیست محیطی با به کارگیری تکنیک های یادگیری ماشینی
InsurTech: A legal and Regulatory View

 

 


 

 

 

 

 

 

6.0.16.0
گروه دورانV6.0.16.0