فرآیند انتخاب چهره ماندگار سال 1399 با همکاری مراجع مجاز شامل بیمه مرکزی، انجمن حرفه ای صنعت بیمه، سندیکای بیمه گران و پژوهشکده بیمه آغاز و در نهایت پس از انجام بررسی های فنی و تخصصی از میان 2 نفر نامزد منتخب، جناب آقای دکتر جانعلی محمودصالحی به عنوان نامزد کسب تندیس چهره ماندگار معرفی شدند.


 

← صورتجلسه انتخاب دکترمحمود صالحی به عنوان چهره ماندگار صنعت بیمه در سال 1399  ← رزومه دکترمحمود صالحی  ← متن دست نوشته دکترمحمود صالحی  

← تقدیر از چهره ماندگار صنعت بیمه در سال 1399   کلیپ معرفی چهره ماندگار سال 1399 ← سخنرانی دکتر محمود صالحی در مراسم انتخاب چهره ماندگار

 

 

نگارخانه :

 

 

 

 

 

 

6.0.0.0
گروه دورانV6.0.0.0