سمینار درس نهادها، بازارها و تنظیم گری مالی بیمه و صنعت بیمه در ایران

 

سخنران : دکتر حمید کردبچه رئیس پژوهشکده بیمه

زمان برگزاری : سه شنبه 25 خرداد 1400 ساعت 15

 

دریافت فایل ارائه

 

 

 

 

 

 

 

6.0.0.0
گروه دورانV6.0.0.0