فراخوان اولین دوره انتخاب پایان‌نامه و رساله دانشجویی برتر با موضوع بیمه و تکافل

اولین دوره انتخاب پایان‌نامه و رساله دانشجویی برتر با هدف ترغیب دانشجویان به تحقیقات اصیل، ارتقای سطح علمی و کاربردی پایان‌نامه‌ها/ رساله‌ها و شناسایی و تقدیر از پایان‌نامه‌ها/رساله‌های برتر در حوزه بیمه و تکافل در آذرماه 1402 برگزار می‌شود.

مهلت ارسال مستندات:  ‌اول آبان ماه 1402

نحوه شرکت در فراخوان:
• تکمیل پرسشنامه مربوطه و ارسال تصویر مستندات آن به آدرس پست الکترونیکی Seminar@irc.ac.ir
• ارسال مدارک لازم به آدرس دبیرخانه تا پایان زمان مقرر

 

 

دریافت فرم انتخاب پايان‌نامه/ رساله برتر دانشجويي

 

دریافت فرم درخواست شرکت در فرآیند انتخاب رساله / پایان نامه برتر در همایش بیمه و توسعه

 

 

 

 

 


6.1.4.0
گروه دورانV6.1.4.0