فراخوان اولین دوره انتخاب پژوهشگر برتر موضوع بیمه و تکافل

اولین دوره انتخاب پژوهشگر برتر صنعت بیمه و تکافل با هدف تشویق رقابت سالم و نشاط علمی، ترویج فرهنگ پژوهش در کشور و ارتقای جایگاه فعالان این حوزه، ایجاد زمینه ارتقاء کمّی و کیفی پژوهش در حوزه بیمه و تکافل، قدردانی از برترین حوزه‌های مختلف پژوهش و تأکید بر پژوهش‌های کاربردی و مبتنی بر نیازهای جامعه، مرتبط با موضوع بیمه و تکافل در آذرماه 1402 برگزار می‌شود.

مهلت ارسال مستندات:  ‌اول آبان ماه 1402

نحوه شرکت در فراخوان:
• تکمیل پرسشنامه مربوطه و ارسال تصویر مستندات آن به آدرس پست الکترونیکی Seminar@irc.ac.ir
• ارسال مدارک لازم به آدرس دبیرخانه تا پایان زمان مقرر

 

 

دریافت فرم پرسشنامه انتخاب پژوهشگران برتر در حوزه بیمه و تکافل

 

 

 

 

 

 

 


6.1.4.0
گروه دورانV6.1.4.0