طرح پژوهشی عدم ایفای تعهدات توسط یک شرکت بیمه و تصمیم نهاد ناظر برای تعلیق و یا لغو مجوز صدور (خاتمه یافته)

 

 

 

 

مطالعه اولیه برای بهره برداری از اینترنت اشیاء در صنعت بیمه(بیمه متصل)
مروری بر معماری سازمانی در شرکت های بیمه
ارزیابی دستورالعمل برآورد ذخیره خسارت معوق رشته بیمه شخص ثالث
امکان سنجی فنی استفاده از پلاک سوم خودرو به عنوان ابزار تلماتیک جهت راننده محور کردن بیمه شخص ثالث
طراحی اکو سیستم تحلیل داده های حجیم در صنعت بیمه
گزارش پژوهشی رایانش ابری

 

 

1-    زنجیره بلوکی و کاربردهای آن در صنعت بیمه، مهناز منطقی پور، علی کمندی، افق بیمه، شماره 2، (1398).
2-    رتبه بندی ویژگی‌های اسمی بیمه نامه های رشته بیمه بدنه اتومبیل با استفاده از اعداد فازی، مهناز منطقی پور، مسعود منطقی پور، سحر کمالخانی، همایش هوش مصنوعی و محاسبات نرم در علوم انسانی، دانشگاه علامه طباطبایی، (1398).

3-  مروری بر معماری سازمانی، محدثه آهنگرانی، مهناز منطقی پور، مهناز منطقی پور، پیک بیمه (  1399 ).

4- ارتقای جایگاه هوش مصنوعی و دیجیتال سازی در صنعت بیمه با بروز بیماری کرونا، پیک بیمه (1399).

5- بهبود روش زنجیره نردبانی با استفاده از تعداد بیمه نامه، عرفان صلواتی، مهناز منطقی پور، همایش معماری سازمانی، دانشگاه تهران، (1399).

6- نحوه اثر گذاری تخفیف ها بر ترکیب پرتفوی ریسک رشته بیمه شخص ثالث، مهناز منطقی پور، محبوبه اعلایی، پژوهشنامه بیمه (1400).

7- گروه بندی سن بیمه گذاران رشته بیمه شخص ثالث در ایران، بر اساس نرخ خسارت ها، مهناز منطقی پور، وحید قربانی، محبوبه اعلایی، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران (1400).

 

 

 

 

 

 

1.    تعامل و همکاری با شرکت‌های بیمه برای راه‌اندازی زنجیره بلوکی و پیاده سازی آزمایش آن در صنعت بیمه.

2.    شناسایی ساختار پایگاه‌های داده سنهاب بیمه مرکزی ج. ا. ایران جهت انجام پروژه‌های داده‌کاوی.

3.    بررسی ویژگیهای اثر گذار بیمه گذاران بر نرخ خسارتهای رشته بیمه شخص ثالث.

4.     امکان سنجی و مطالعه فناوری های جدید جهت بهره برداری در راننده محور شدن بیمه شخص ثالث.

5.     بررسی الگوریتم های داده کاوی به کار گرفته شده جهت کشف تقلب در رشته بیمه درمان.

 

 

1.    همکاری با شرکت‌های بیمه جهت انجام پروژه کشف تقلب و تخلف در ادعاهای خسارت.

2.    همکاری با صندوق بیمه کشاورزی جهت تحلیل داده ها.

3.    پژوهش در حوزه بهبود روش محاسبه کفایت ذخایر رشته بیمه شخص ثالث

4.     پژوهش در مورد مدل مناسب به اشتراک گذاری و دسترسی به داده های صنعت بیمه

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

6.0.0.0
گروه دورانV6.0.0.0